Typy věží s vysokým napětím v energetice

- Sep 29, 2018 -

Hlavním faktorem každého přenosového vedení elektrické energie je přenosová věž. Hlavní parametry vysokonapěťových přenosových vedení jsou závislé především na úrovni napětí. Existují různé typy věží, které se používají pro vedení elektrické energie. Hlavní typy vysílacích věží lze kategorizovat níže.

1. Závěsná věž

2. Napínací věž

3. Překládací věž

4. Speciální věž

Následuje typy typů přenosových věží, které jsou široce používány s ohledem na technické zázemí. Tyto typy přenosů jsou hlavně klasifikovány podle svých jedinečných vlastností a různých aplikací na přenos elektrické energie. Projektanti přenosových vedení se snažili vyvinout věž s takovými tvary, která se mísí s prostředím. Normálně se tvary věží používají s ochranou životního prostředí. Největší pozornost a veřejnost jsou stále více vědomy škodlivých účinků na věže přenosových vedení na zemi.

Závěsné věže

Hlavně závěsné věže jsou na cestě této přímky vedení. Může se také měnit maximálně do stupně 5 úhlu. Závěsné věže s vysokým napětím jsou navrženy tak, aby nést jedinou hmotnost vodiče v rovnoběžné poloze. Většina věží v jakémkoli přenosovém vedení spadá do tohoto typu kategorie věže a náklady na výstavbu přenosových linek typu zavěšení jsou mnohem levnější v porovnání s jinými typy přenosových vedení. Tyto typy věží se používají na přímých tratích nebo pro malý úhel odchylky až do 2 ° nebo 5 °. Vodič na závěsných věžích může být podepřen pomocí I-string, V-string nebo kombinace řetězců I & V.


Napínací věže (úhel)

Elektrické napínací věže se používají v místech, kde je anjel odchylky vyšší než stupeň 5. Tyto věže jsou také známé jako úhly a věže jsou navrženy tak, aby zaujaly napnutí kabelu. Napínací věže se většinou používají pro otočné body a pro izolované úseky.
Část čáry z jedné úhlové věže k jiné úhlové věži je známa jako úsek a délka úseku se může lišit a závisí na geografickém umístění. Všechny věže mezi sekcemi jsou závěsné věže. Závěsné věže jsou lehké a mnohem hospodárnější než uhelné věže.

Napínací věž může být dále rozdělena do dvou kategorií a tento typ věže lze také rozdělit podle úhlu odchylky v místě vhodných věží. Typy napínacích věží v důsledku úhlu změny jsou uvedeny níže.

0-10 stupňové napínací věže (TD1)
Stožáry 10-30 stupňů (TD3)
30-60stupňové napínací věže (TD6)

Speciální věže  

Tyto věže se používají v místech, jako jsou dálniční přejezdy, údolní přejezdy, přejezdy silnoproudých tratí nad stávajícími tratěmi, přejezdy silnoproudých tratí podél stávajících tratí (konstrukce typu portálová vrata), odbočení na stávající tratě, speciální ukončovací věže apod.

Náklady na speciální věž jsou mnohem vyšší než náklady na linii závěsné věže. Konstrukce speciální věže je hodně založena na místě.

Speciální věže jsou široce využívány pro odbočení stávajících tratí, speciálních zakončovacích věží a pádu na trati.  

Rozšíření těla a prodloužení nohy

Pokud vezmeme v úvahu výšku přenosové věže, výška všech věží ve stejné přenosové lince není stejná.

Rozdílný typ věže hieght lze zjistit pomocí rozšíření těla přenosové věže a prodloužení nohou. Rozpětí mezi věžemi není stejné všude ve stejném vysokonapěťovém přenosovém vedení kvůli rozdílné geografické poloze.

Existuje tolik návrhových parametrů, které musíme zvážit, když v určité oblasti položíme přenosovou linku. Máme v plánu diskutovat o těchto parametrech více o našich budoucích článcích.


Související zprávy

Související produkty

  • Věže s vysokým napětím
  • Věž mříže
  • Samonosná věž
  • Venkovní ocelová konstrukce
  • Kamufláž věž
  • Střešní nosič