Distribuce a rozdělení rozvodny

- Dec 19, 2017 -

Často uslyšíte distribuci a rozvodnou stanici těchto dvou tvrzení. Ve skutečnosti jsou distribuční rozvodny a rozvodny velmi odlišné. Power Design Company s vámi pochopit.

Substation je hlavně zodpovědný za vysokonapěťovou elektřinu do nízkého napětí, aby bylo dosaženo výstupního výkonu a dosažení úlohy uživatelů. Distribuce výkonu neexistuje ve funkci transformátoru, hlavně k dosažení funkcí distribuce, kontroly, zabezpečení a ochrany napájení uživatelem. Jinými slovy, změna hlavního napětí rozvodny, distribuce elektrické energie je dosažení rozdělení práce.

Rozvodny a rozvodny mají stejný koncept. Transformátor je jádrem zařízení rozvodny, může použít princip elektromagnetické indukce, přeměnu napětí. Rozvodné centrum je hlavní elektrické rozvaděčové zařízení, včetně spínačů vysokonapěťových jističů, přípojnic, přepěťových svodičů, výkonových kondenzátorů a tak dále. Hlavně prostřednictvím těchto zařízení pro řízení přenosu elektřiny a ochranu bezpečnosti elektrické energie v obydlí.

Obyvatelé elektřiny jsou neoddělitelní od rozvoden a rozvoden. Dva se navzájem doplňují a vytvářejí účinnou energetickou síť. Viditelná důležitost distribuce a rozvodny.


Relevantní odvetví

Související produkty

  • Železná věž
  • Guyed Mast
  • Telecom Pole
  • Signální pól
  • Větrná turbínová věž na moři
  • Montážní konzola pro solární panely